Kişisel Gelişim Faaliyetleri: İletişim, diksiyon, yabancı dil, Osmanlı Türkçesi vb. konularda kurslar,lezzet atölyeleri,adab-ı muaşeret dersleri,pratik dikiş

 

Kültürel Faaliyetler: Halk oyunu çalışmaları, film okumaları, kitap mütalaaları, seminer, konferans, söyleşi ve paneller, Sergi ve fuar gezileri; kitap fuarları, teknoloji ve bilişim fuarları, resim ve geleneksel Türk sanatları sergileri gibi faaliyetlerin takibi, Tarihi mekân ve müze gezileri; medeniyetimizin en önemli eserlerinin yer aldığı mekânların ve müzelerin gezilmesiyle tarih ve kültür bilincinin oluşturulması, Sosyal Sorumluluk Projeleri: Kız çocuk esirgeme kurumları ziyaretleri, yaşlı ve hasta ziyaretleri, hacı ziyaretleri, kitap toplama kampanyaları, fidan dikimi ve çevre koruma ile ilgili faaliyetler

 

Spor Faaliyetleri: Plates, aerobik, step, yürüyüş, yüzücülük

 

Sanatsal Faaliyetler: Ebru, tezhip, hat vb. kurslar, tiyatro çalışmaları, sahne dekorasyon, koreografi

 

Sosyal Faaliyetler: Doğa gezileri ve piknikler, günü birlik doğa yürüyüşleri Semerkand Aile ve Mostar Dergisi bilgi yarışmaları